Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/adwokat/domains/kancelariadps.com.pl/public_html/includes/dbconn.php on line 23
Oferta

Ta strona używa plików Cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Zamknij

“Ten, który zgadza się na jakieś prawo, nie boi się sądu przywracającego go do porządku, w który wierzy.

 

Ale największą katuszą dla człowieka jest być sądzonym bez prawa.”

 

Albert Camus

Informacje

Adres Kancelarii:
ul. Stanisława Moniuszki 16,  I piętro
65-409 Zielona Góra
 
E-mail: biuro@kancelariadps.com.pl
Telefon: +48 883 450 650
 
Sekretariat Kancelarii czynny
od pon. do piątku w godzinach 8 – 16

 

Oferta

Naszym celem przy świadczeniu usług jest:

 

  • maksymalne wykorzystanie obowiązujących przepisów prawa dla zapewnienia bezpiecznego pod względem prawnym i faktycznym funkcjonowania Klienta, w szczególności na gruncie prawa cywilnego, administracyjnego, podatkowego

 

a w przypadku podmiotów gospodarczych dodatkowo:

 

  • minimalizacja ryzyka gospodarczego i podatkowego związanego z prowadzoną przez Klientów działalnością, tak w kontaktach z organami publicznymi, jak i innymi podmiotami gospodarczymi.

 

W ramach swoich działań Kancelaria świadczy, w szczególności takie usługi jak:

 

  • obsługa prawna
  • doradztwo prawne
  • dochodzenie należności
  • zastępstwo procesowe

 

Obsługa prawna – w ramach, której Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną w bieżących spraw i działalności firmy, w tym między innymi sporządzanie i opiniowanie umów, umów spółek, statutów, regulaminów; prowadzenie i uczestnictwo w negocjacjach, reprezentowanie Klienta przed sądami oraz innymi organami władzy publicznej. Dodatkowo opcja ta obejmuje także sporządzanie opinii i bieżące konsultacje prawne, obsługę organów spółek – przygotowanie i organizacja posiedzeń zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, zarządów i rad nadzorczych.

 

Doradztwo prawne – ta opcja obejmuje opracowanie i przeprowadzenie przez Kancelarię pojedynczych spraw lub grupy takich samych/podobnych spraw (projektu), jak np.: sporządzenie opinii prawnej lub konsultacje prawne, reprezentacja Klienta w konkretnej sprawie, sporządzenie wzoru umowy lub regulaminu, założenie lub przekształcenie spółki, poprowadzenie procesu inwestycyjnego – budowalnego, uczestnictwo w przetargu publicznym lub przeprowadzenie przetargu publicznego.

 

Dochodzenie należności – w ramach tej opcji Kancelaria przeprowadza w imieniu Klienta czynności mające na celu odzyskanie należności za wykonane usługi i/lub dostarczone towary lub z innych tytułów. Czynności te obejmują przede wszystkim takie działania jak: ocena zasadności tytułów płatności i ewentualnego ryzyka procesowego, skierowanie do dłużnika wezwania do zapłaty, sporządzenie i wniesienie pozwu lub zawezwania do zawarcia ugody sądowej oraz reprezentacja przed sądem i w postepowaniu egzekucyjnym, negocjacje z dłużnikami - zwłaszcza w celu uzyskania oświadczenia o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego.

 

Zastępstwo procesowe – w ramach tych czynności Kancelaria reprezentuje Klienta przed sądami oraz organami administracji publicznej (urzędami), we wszelkiego rodzaju postępowaniach – sądowych, administracyjnych, podatkowych, przy zamówieniach publicznych.

 

Odszkodowania – w ramach tych czynności Kancelaria reprezentuje Klienta przed ubezpieczycielami oraz sądami w sprawach o dochodzenie odszkodowań za uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia, uszkodzenie mienia, które powstały przede wszystkim w wyniku wypadków komunikacyjnych (samochodowych, rowerowych, z udziałem pieszych), ale też innych zdarzeń (np. wypadków w pracy, w wyniku prowadzonych prac budowlanych). W tego typu sprawach istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady oraz przeprowadzenie sprawy bez konieczności ponoszenia przez Klienta kosztów z góry, w tym ustalenie wynagrodzenia od tzw. wygranej (success fee).

 

Rozwody i sprawy rodzinne – Kancelaria w ramach tych usług zapewnia przeprowadzenie rozwodu wraz z wszelkimi z tym związanymi sprawami - alimentami, prawami rodzicielskimi, podziałem majątku wspólnego, w tym sporządzenie tzw. umów rodzicielskich. Co warte podkreślenia Kancelaria ma bogate doświadczenia w ugodowym rozwiązywaniu tego typu spraw z uwzględnieniem korzystnych rozwiązań podatkowych podziału majątku pomałżeńskiego. Dodatkowo w ramach tych usług Kancelaria zajmuje się wszelkimi sprawami rodzinnymi poczynając od spraw dotyczących zaprzeczenia lub ustalenia ojcostwa poprzez sprawy o alimenty i kontakty rodziców z dziećmi.

 

Nieruchomości – w zakresie tych spraw Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach związanych z zasiedzeniem nieruchomości oraz służebności, posadowieniem linii elektroenergetycznych, podziałów majątku, umów majątkowych małżeńskich, podziału nieruchomości, odszkodowań od developerów.

 

Spółki – w ramach tych usług Kancelaria oferuje doradztwo i wybór optymalnej dla Klienta formy prowadzenia działalności gospodarczej, zakładanie spółek, w tym pisanie umów, obsługę spółek (np. zmiany umów, podwyższenia i obniżenia kapitałów, sporządzanie uchwał i protokołów), przekształcanie się, łączenie i podział spółek.

 

Sprawy pracownicze – w tego typu sprawach Kancelaria reprezentuje przed sądami zarówno pracodawców, jak i pracowników, a także związki zawodowe, we wszelkich sporach pracowniczych, w tym w sprawach o nadgodziny, rozwiązanie umowy o pracę, wypłatę odszkodowania i ekwiwalentów, ukarania karami porządkowymi. Ponadto w ramach tych usług Kancelaria sporządza projekty umów, regulaminów, porozumień, programów dobrowolnych odejść, układów zbiorowych.

 

Spawy transportowe – Kancelaria prowadzi sprawy związane z zapłatą za wykonane usługi w transporcie krajowym i międzynarodowym.

 

Sprawy karne i wykroczeniowe – w ramach tych czynności Kancelaria występuje w sprawach karnych, wykroczeniowych, karnoskarbowych, wykonawczych jako obrońca Klientów dążąc do ich uniewinnienia, a przynajmniej zmniejszenia kar.

 

Sprawy budowlane i wykonawcze – Kancelaria posiada bogate doświadczenia w zakresie nadzorowania, pod względem prawnym, inwestycji budowlanych poczynając od planów zagospodarowania przestrzennego, poprzez projektowanie, a kończąc na odbiorze i kwestiach gwarancyjnych. Poza tym Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w sądach w procesach związanych z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem usług budowlanych oraz projektowych, o zapłatę za wykonane usługi budowalne, a także o zapłatę za dostawę materiałów. Dodatkowo Kancelaria świadczy usługi związane z prowadzeniem spraw na tle budowy i wykonywania, sprzedaży i dostawy maszyn i urządzeń przemysłowych.

prawnik, adwokat, Zielona Góra, radca prawny, dotacje prawnik, lubuskie, HR prawo, transport prawnik, zasoby ludzkie, służebność przesyłu

© 2013. Kancelariadps.com.pl. Realizacja: MaxSoft. Technologia HTMLhtml5

Licznik odwiedzin: 31763