ul. Jelenia 3/4
65-090 Zielona Góra

+48 883 450 650

Zadzwoń

biuro@kancelariadps.com.pl

Napisz do nas

WYNAGRODZENIE

W zakresie wynagrodzenia Kancelaria proponuje elastyczne zasady rozliczeń uwzględniające możliwości i potrzeby Klienta.

W zależności od zakresu świadczonych usług oraz uzgodnień Kancelaria oferuje system rozliczeń ryczałtowy, godzinowy, jak również mieszany, obejmujący oba wcześniej wymienione systemy. Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia części wynagrodzenia jako success fee (procent od wygranej) za poszczególne sprawy lub rodzaje spraw.

Przystępując do współpracy Kancelaria ustala każdorazowo z Klientem dogodny dla niego system płatności, który może być zmieniany przez strony w trakcie trwania współpracy.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Kancelaria posiada ubezpieczenie OC Zawodowej na sumę gwarancyjną 1.000.000,00 zł.

Adwokat Radosław Susłowicz jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej adwokatów do sumy gwarancyjnej 200.000,00 Euro oraz dodatkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej adwokatów do sumy gwarancyjnej 250.000,00 Euro. 

Radcowie prawni Marzena Drab i Wioletta Polonis są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej radców prawnych do sumy gwarancyjnej 100.000,00 Euro na każdego ubezpieczonego oraz dodatkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej radców prawnych do sumy gwarancyjnej 250.000,00 Euro oraz 15 mln Euro na wszystkich ubezpieczonych i wszystkie roszczenia.

KANCELARIA ADWOKATÓW i RADCÓW PRAWNYCH DPS LEGAL DRAB
POLONIS SUSŁOWICZ
SPÓŁKA PARTNERSKA

  • ul. Jelenia 3/4 65-090 Zielona Góra
  • biuro@kancelariadps.com.pl
  • +48 883 450 650
  • NIP: 9291856838
  • REGON: 081167814
  • NR KRS: 0000480027

Sekretariat Kancelarii czynny jest od pon. do piąt.  w godzinach 8:30 – 16:00


Radca Prawny Marzena Drab

tel.: 600 268 176, e–mail: m.drab@kancelariadps.com.pl

Radca Prawny Wioletta Polonis
tel.: 604 249 383, e-mail: w.polonis@kancelariadps.com.pl

Adwokat Radosław Susłowicz
tel. 509 537 342, e–mail: r.suslowicz@kancelariadps.com.pl